Regulamin

Warunkiem zapisania się do klubu RGC jest zapoznanie się i akceptacja regulaminu klubu.  Każda nowo zapisana osoba staje się CZŁONKIEM UCZESTNIKIEM stowarzyszenia Rio Grappling Club.

Ogólne

 1. W klubie obowiązuje zakaz wchodzenia na mate w butach ( za wyjątkiem sportowego/specjalistycznego).
 2. Należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich zaleceń instruktorów oraz regulaminu klubu.
 3. Osoby  z przeciwwskazaniami zdrowotnymi, w szczególności z wadami serca, kręgosłupa, chorobami skóry nie mogą brać udziału w zajęciach.
 4. Na terenie klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz  spożywania alkoholu.
 5. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w klubie, zwłaszcza po zakończeniu zajęć.
 6. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do poszanowania wyposażenia klubu i stosowania go zgodnie z przeznaczeniem.
 7. Klub nie odpowiada za pozostawione/zagubione rzeczy .
 8. Członkowie uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych( Dz. U z 2002r. Nr. 101, poz.926)na potrzeby stowarzyszenia.

BJJ

 1. Przed rozpoczęciem treningu należy się przywitać z instruktorem.
 2. Każdy trening rozpoczyna i kończy  zbiórka, a uczestnicy zajęć stawiają się na nią w kimonach, chyba że instruktor  zarządzi inaczej.
 3. Spóźnione osoby czekają poza matą dopóki instruktor  pozwoli im przyłączenia się do zajęć.
 4. Zabrania się samowolnie  wchodzić  na- lub  opuszczać matę podczas treningu bez informowania o tym  instruktora.
 5. W klubie należy okazywać szacunek innym osobom w szczególności starszym stopniem.
 6. Podczas sparingów należy  zawsze ustępować miejsca osobom starszym stopniem.
 7. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do ćwiczenia w czystym stroju (kimono/no gi).
Advertisements

Comments are closed.